Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla som äger skog. Kommuner, stift, skogsbolag, privata ägare.

Nytt skogsbruk nu!

Nytt skogsbruk nu!

Återställ utarmade skogar och värna den biologiska mångfalden genom att ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk med naturen som förebild.
Återställ våtmark för att läka naturens livsväv, öka inlagringen av grundvatten och minska näringsläckage.

För ett bevarande av den biologiska mångfalden behövs levande skogar, ris, stora träd och död ved. Vi kräver ett nytt skogsbruk där målet är att den brukade skogen skall vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt, så som beskrivs av stiftelsen Ecoforestry Foundation. En beskrivning av skogsbruket finns fritt att ladda ner och sprida på www.bit.ly/3s2Kndm

Varför är det viktigt?

Detta stödjs av mål 15 i Agenda 2030 som Sverige och samtliga FN medlemsländer skrivit på

För att skapa fred med jorden i samexistens med naturen.
Naturens rättigheter.
#naturetoo #treetoo


Anledningar att skriva under

  • I tjugo års tid har jag bevittnat nya hyggen som uppkommit i min näromgivning, det ena större än det andra, det här är inte hållbart, vi måste engagera oss i skogen.
  • Viktigt att återställ skogen till hyggesfritt för att värna den biologiska mångfalden!
  • För att göra en förändring och skilland tillsammans

Uppdateringar

2021-01-24 03:39:14 +0100

500 underskrifter nådda

2021-01-20 20:41:06 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-20 17:02:49 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-20 16:04:09 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-20 13:30:20 +0100

10 underskrifter nådda