Hoppa till huvudinnehåll

Till: Elever på Anna Whitlocks Gymnasium

Öppna för närundervisning (AWG)

Skriv under denna namnsamling som en protest mot skolledningens beslut att fortsätta den omfattande distansundervisningen

Varför är det viktigt?

Vi elever har haft distansundervisning som en vardag i sammanlagt ett helt år nu. Detta har visat sig vara en plågsam vardag som påverkat studier och psykisk hälsa negativt. Med speciellt fokus på de elever som ska göra sitt sista år på gymnasiet och bana en väg för fortsatta studier och i sin tur en lyckad arbetskarriär är detta beslut förödande. Öppna upp för närundervisning NU!

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-04-10 10:08:46 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-10 00:38:02 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-10 00:16:36 +0200

10 underskrifter nådda