Hoppa till huvudinnehåll

Till: Storfors kommun behöver lyfta blicken och se över badhusparkens framtid. Husen är i dagsläget i ett räddbart skick men tiden är knapp. En framtida samlingsplats där aktiviteter och verksamheter har all möjlighet att finnas.

Rädda Badhusparken (Storfors)

Intresset är stort men tiden är knapp. Badhusparkens framtid behöver beslutas. Gräset växer högt uppåt husväggarna, krossade glasrutor, trasiga skiffertak, graffiti målade fasader…. Förfallet är förfärligt. Man behöver se över platsens framtid.

Varför är det viktigt?

Badhusparken har en betydande del både ur ett kulturhistoriskt perspektiv och ett turistperspektiv för Storfors. En unik miljö intill forsen med vackra kulturhistoriska hus och intressen. Lokalbefolkningen vill ha platsen kvar levande!!!

Storfors, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-30 05:35:47 +0100

500 underskrifter nådda

2024-03-27 22:05:21 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-27 21:36:11 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-27 21:23:55 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-27 21:10:44 +0100

10 underskrifter nådda