Tillbaka till kampanj

Till: Statens kulturråd/Kulturdepartementet

Rädda Barnens Underjordiska Scen

Anledning att skriva under

  • En viktig och etablerad Scen som oavsett konkurrens om begränsade resurser. Behöver få finnas.