Hoppa till huvudinnehåll

Till: BOSSE läggs ner efter Regionbeslut. Viktig möjlighet till råd & stöd för personer med funktionsnedsättning upphör. Du kan kräva att politikerna fattar ett annat beslut genom att skriva under här.

Rädda BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter hotas av nedläggning. Detta pga beslut av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. BOSSE har arbetat med råd & stöd till personer med funktionsnedsättning i drygt 40 år. Många upplever stödet som viktigt i deras liv med funktionsnedsättning. För att BOSSE ska finnas kvar efter 2023 måste politikerna gå in och fatta ett annat beslutet. Du kan kräva en sådan ändring genom att skriva under denna namninsamling.
För information om beslutet och befarade konsekvenser gå in på BOSSEs hemsida via denna länk:
http://www.bosse-kunskapscenter.se/2022/05/11/information-om-bosse/

Varför är det viktigt?

Rätten till råd och stöd för personer med funktionsnedsättning är en demokrati fråga.

Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-05-23 21:28:34 +0200

500 underskrifter nådda

2022-05-20 22:27:41 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-20 17:50:44 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-20 16:42:47 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-20 16:03:20 +0200

10 underskrifter nådda