Tillbaka till kampanj

Till: Politiska partierna i Kungsbacka

Rädda Hembygdsmuseet i Kungsbacka

Anledning att skriva under

  • Viktigt att bevara för kommande generationer.