Tillbaka till kampanj

Till: Politiska partierna i Kungsbacka

Rädda Hembygdsmuseet i Kungsbacka

Anledning att skriva under

  • För att det är viktigt att bevara och att det knyter ihop generationerna