Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Alingsås Kommunfullmäktige

Rädda hyresrätterna - Sälj inte ut Alingsåshem!

Kära politiker i Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som den 31 mars ska delta i Alingsås Kommunfullmäktige.

På sammanträdet kommer ni debattera och rösta om komplettering till ägardirektiv för bolagen i fastighetskoncernen. Det innebär bland annat att ni skall fatta beslut om försäljningar av bostäder inom Alingsås allmännyttan.

I Alingsås skall alla ha råd att bo, oavsett inkomst. Men de negativa effekterna vid utförsäljningar av allmännyttan är väldokumenterad:

- Höjda hyror.
- Ökad segregation.
- Sämre boendeinflytande.
- Färre tillgängliga lägenheter i bostadskön.

Den här namninsamlingen uppmanar därför politiker i Alingsås kommunfullmäktige att rösta nej till beslutet att göra det lättare för Alingsåshem att sälja hundratals av Alingsåshems lägenheter till privata fastighetsägare. Om du värnar om allmännyttan och oss hyresgäster förväntar vi oss att du röstar nej den 31 mars för att stoppa hotet om utförsäljningar!

Varför är det viktigt?

Stöd vår kamp så att alla kan bo kvar!

Stöd vår gemensamma kamp för att påverka politikerna i Alingsås kommunfullmäktige som den 31 mars skall rösta om Alingsåshems framtid.

På kommunfullmäktige kommer politikerna att rösta om komplettering till ägardirektiv för bolagen i fastighetskoncernen. En del av ärendet berör försäljningar av Alingsåshems lägenheter. I Kommunstyrelsen har endast Vänsterpartiet aviserat att de kommer rösta nej till att öppna upp för utförsäljningar.

Ett ja till beslutet innebär att Alingsåshem, utan politisk debatt, skall kunna sälja ut hundratals av Alingsåshems lägenheter till privata fastighetsbolag. Privata fastighetsbolag gör vinst bl.a. genom att lyxrenovera och sedan chockhöja hyran.

Vi vill att våra hem ska vara kvar inom Alingsåshem och att Alingsås politiska ledningen skall ta sitt bostadsförsörjningsansvar och driva en inkluderande bostadspolitik så alla har en plats att kalla hemma.

Undersökningar visar att om hyran höjs med 50% kommer minst en tredjedel av hyresrättsinnehavarna tvingas lämna sina hem! Vi känner förtvivlan och rädsla för att bli hemlösa, i en stad med enorm bostadsbrist. På grund av icke-nödvändiga renoveringar och sanslöst höga hyror för nybyggnation, är det snart helt omöjligt att få en hyresrätt med rimlig hyra.

Denna namninsamling är till för alla som är emot utförsäljningen av allmännyttan. Våra hem är ingen handelsvara. Alingsåshem och allmännyttan ska utvecklas, inte avvecklas! För i Alingsås ska alla ha råd att bo, oavsett inkomst.

/ Boende hos Alingsåshem

Alingsås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-03-28 21:59:52 +0200

500 underskrifter nådda

2021-03-21 09:33:31 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-20 21:32:02 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-20 20:38:56 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-20 20:10:06 +0100

10 underskrifter nådda