Tillbaka till kampanj

Till: Migrationsverket

Rädda Jerome från att förlora sitt jobb och sitt land!

Anledning att skriva under

  • Det är orättvist att göra så här.