Skip to main content

Till: Göteborgs kommunfullmäktige

Rädda Liseberg - stoppa utförsäljningarna!

Rädda Liseberg - stoppa utförsäljningarna!

Sälj inte ut Liseberg och våra andra gemensamma tillgångar!

Varför är det här viktigt?

Inför valet lovade de borgerliga partierna stora utförsäljningar av Göteborgs gemensamma tillgångar. Det handlar om både allmännyttan och de kommunala bolagen.

Bland annat vill flera borgerliga partier sälja ut Göteborg energi. Göteborg energi är inte bara ett demokratiskt kontrollerat bolag som levererar ren och billig el. Det är dessutom en kassako som levererar in pengar till välfärden varje år.

David Lega (KD) vill gå så långt som att sälja ut Göteborgs själ: Liseberg. Han får även medhåll av många borgerliga politiker runtom i landet. Om Liseberg säljs ut så äventyras framtida generationers lycka genom att sätta vinsten i första rummet.

Tidigare studier har visat att högerns utförsäljningar av statliga bolag till största del handlat om högerideologi utan något långsiktigt ekonomiskt tänk, och utan hela folkets bästa i åtanke.

Göteborg

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det ÄR Göteborg,ett Göteborg utan Liseberg helt Otänkbart. inte förenat med sunt förnuft att förstöra detta ställe,som funnits i generationer.
  • göteborgs varumärke ska förbli göteborgskt
  • Liseberg skänker glädje till medborgarna och ger ett välbehövligt tillskott till välfärden.

Uppdateringar

2019-01-11 15:34:36 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-11-30 19:35:46 +0100

500 underskrifter nådda

2018-11-29 20:09:00 +0100

100 underskrifter nådda

2018-11-29 18:38:15 +0100

50 underskrifter nådda

2018-11-29 18:06:49 +0100

25 underskrifter nådda

2018-11-29 10:13:05 +0100

10 underskrifter nådda