Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sundsvalls Kommun

Rädda Petersvik

Rädda Petersvik

Stoppa bygget av kombiterminal i Tunadal-Petersvik. Ett totalt onödigt bygge. Som endast kommer att kosta miljardbelopp.

Vi har redan en befintlig fullt fungerande terminal i Söråker. Med omlastningsytor för bil, båt tåg allt finns redan i Söråker enligt banverkets utredningar förordas Fillan alternativt söråker som lämpliga platser.

Varför är det här viktigt?

Sundsvall är en tidigare viktig hamnstad med industrier i hela området.
Kommunens planer på byggande av Kombiterminal i Petersvik-Tunadal innebär att den sista Gröna lungan mot havet skulle försvinna.

En kombiterminal som ingen av de stora industrierna i området tänker använda. Detta kommer att kosta oss skattebetalare stora skatteökningar de närmaste 50 åren som är den beräknade tiden till att projektet skall kunna bli lönsamt.

En plats med stora vackra sekelskiftesvillor där bland annat flera av dem som var med och byggde upp staden efter branden 1888 hade sina sommarvillor. Ett otroligt vackert område. Som kommunen nu gjort om till Industrimark.

Där utanför ämnar man muddra upp ofantliga mängder giftigt sediment ur Sundsvallsbukten som är ett av de giftigaste områdena efter kusten, för att sedan dumpa dessa massor i Draget beläget utanför älven Ljungans in/utlopp. mitt i vandringsled för lekfisk som vill upp i älven

Sundsvall Petersvik Tunadal

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • För att vi Sundsvallsbor behöver en oas att få lugn o ro i själen. Ett egoistiskt onödigt miljardbygge behövs som sagt EJ .
  • Jag vill rädda den sista gröna, stadsnära platsen vi Sundsvallsbor har tillgång till. Jag vill rädda de kulturhistoriska villorna. Jag vill rädda Sundsvall från slöseriet med skattemedel. Jag vill rädda Sundsvalls bukten från ytterligare miljöförstörelse.Låt Petersvik vara ett orört område. Nog med industrier som stänger oss invånare ute från havet.
  • Petersvik är ett unikt kulturarv som måste räddas!

Uppdateringar

2019-07-12 17:34:48 +0200

100 underskrifter nådda

2019-07-12 15:26:18 +0200

50 underskrifter nådda

2019-07-12 15:06:43 +0200

25 underskrifter nådda

2019-07-12 13:14:03 +0200

10 underskrifter nådda