Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kårledningen på chalmers

Rädda Raum!

Vi, studenter och medlemmar av Djungelpatrullen vid Chalmers, uttrycker härmed vår oro och vårt missnöje över de föreslagna förändringarna av vårt älskade rum i Focuskorridoren. Rummet har varit en central mötesplats för inte bara oss, utan även för studenter från många olika sektioner och bakgrunder.

Det är med djup besvikelse vi ser på att beslut som rör vårt rum kan tas av några få personer med begränsad eller till och med obefintlig insikt i vad som faktiskt äger rum där. Det känns orättvist att något så viktigt och studentdrivet som vårt rum ska kunna påverkas av de som inte delar den passion och den energi som vi investerar i det.

Att införa restriktioner som ljusa färger, avsaknad av våningsbänkar och en dörr med glasruta skulle förstöra många gamla traditioner som finns samt minska möjligheten för den sektions-överskridande mötesplats bland studenter som Raum och de andra rummen på sektionen faktiskt är. Även många äldre examinerade Chalmers-teknologer kommer ofta tillbaka för att besöka rummen vilket säger mycket om den gemenskapen som finns där.

Vi kräver inget slutgiltigt beslut, endast att beslutet inväntar att Chalmers studenter kunnat få informeras om det och erbjuda sin åsikt

Varför är det viktigt?

För att rummen är en viktig mötesplats för många studenter, där de kan träffas, umgås och skapa nya kontakter. De finns också många traditioner som kommer med rummen som nu kommer försvinna om dessa regler införs.

Focus, 412 51 Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-08-30 21:14:10 +0200

100 underskrifter nådda

2023-08-30 19:22:25 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-30 18:41:25 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-30 18:31:09 +0200

10 underskrifter nådda