Till: Göteborgs kommun

Rädda Valhallabadet!

Valhallabadet uppfördes 1956 som det första demokratiska folkbadet och ritades av arkitekten Nils Olsson vars riktningar från 1948 förlänades en OS-medalj i London samma år. Det är Sveriges enda byggnad som är belönad med en OS-medalj.

Alternativet att bevara Valhalla har inte prövats. Staden har beslutat att ersätta det med ett nytt centralbad som ska ingå i en planerad arenaanläggning, genom en politisk uppgörelse, signerad 2022. Ingen hänsyn tas till de kulturhistoriska, arkitektoniska och inte minst immateriella värden; det vill säga göteborgarnas minnen och badets betydelse för dem.

Higabs utredning 2019 visade att bevarande av badet är möjligt men trots det fattade kommunen beslutet. Nu ska hålls det vid liv enligt en underhållsplan med syfte att det ska hålla tills det nya badet står klart, vilket enligt nuvarande plan kan ske cirka 2030.

Själva byggnaden har enligt Stadsmuseet och även Länsstyrelsens avslag på ansökan om byggnadsminne alla de kulturhistoriska värden som krävs för ett byggnadsminne. Men varken Länsstyrelsen eller dess överorgan Riksantikvarieämbetet sätter ned foten och försöker hindra kommunen från att vilja riva badet, trots byggnadens höga värden.

Varför är det viktigt?

Valhallabadet är inte bara en byggnad med stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden utan Göteborgs första och enda demokratiska centralbad med en halv miljon besökare varje år.

Att riva ett fullt fungerande badhus för att bygga ett nytt på samma ställe strider dessutom mot de klimatmål- och hållbarhetsmål som vi har förbundit oss att leva upp till nationellt såväl som lokalt.