Till: ALLA!!

RÄDDA VÅRAN FÖRSKOLA SKATTKISTAN!

Stäng inte ned en fungerande verksamhet är våra barn TRIVS! LÖS ISTÄLLET PROBLEMET!!

Varför är det viktigt?

GÖR RÄTT FÖR VÅRA KÄRA BARN OCH PEDAGOGER!!!
Jyllandsgatan 135, 164 47 Kista, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL