Hoppa till huvudinnehåll

Till: Styrande politiker i Vindelns kommun

Rädda Vindelns veterinär

Det har väl inte gått obehindrat förbi att vi kommer att förlora vår veterinärklink i Vindeln pga av att VIBO inte hyr ut fastigheten efter årsskiftet. Politikernas beslut att riva byggnaden gör det än mer kostsamt för en nyetablering av en ny veterinär i kommunen, som kommer att förlora sin enda och väldigt proffesionella djurklinik med hög expertis och utrustning. Om Vindelns kommun ska attrahera nya etableringar av företag och kommuninvånare så är det inte genom kortsiktiga besparingar eller beslut som definitivt skapar en sämre service och levndadsstandard för kommuninvånarna. Det känns lite hånfullt att gå ut med slogan "Tillsammans är vi Vindeln" när man i andra vändan lägger ner fungerande verksamheter utan lösning...

Varför är det viktigt?

Skriv under denna namninsamling för att försöka rädda Vindelns veterinär! Vi är många djurägare i kommunen som behöver närhet till vår fantastiska veterinärklinik. Vindelns kommun behöver fler företag, inte färre.
Tillsammans är VI Vindeln!

Hur den kommer att överlämnas

Lämnas till kommunfullmäktige innan nästa sammanträde 20 oktober 2023.

Vindeln, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-06-28 17:46:30 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-06-23 22:59:28 +0200

500 underskrifter nådda

2023-06-22 22:28:39 +0200

100 underskrifter nådda

2023-06-22 21:13:22 +0200

50 underskrifter nådda

2023-06-22 20:34:44 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-22 20:03:02 +0200

10 underskrifter nådda