Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lunds kommun

Tillåt vegankost till barn under 3 år i Lunds kommun!

Barn som äter vegansk kost hemma kan framöver göra så även i förskolan. Det står klart efter att Lunds kommun backat i sitt beslut att stoppa vegansk kost för barn under tre år.

Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2022-03-29/efter-protesterna-nu-far-lunds-barn-ata-veganmat-igen

Tillåt barn under tre år att serveras vegankost i förskolor. Valet av kost skall vara upp till barnets föräldrar till dess att barnet är stort nog att ta ansvar och beslut själv. Det är föräldrar och vårdnadshavares uppgift att säkerställa att deras barn äter näringsrikt och rätt. Valet att äta vegetarisk/växtbaserad mat är oftast av etiska eller religiösa själ, men även för att värna om vår miljö och framtid och bör ej bromsas av kommunen där man bor.

Vi anser att en näringsrik och korrekt kost är föräldrarnas ansvar, inte kommunens.
Att hänvisa till icke godkända kosttillskott känns orimligt då det inte är förskolans uppgift att ge barnen kosttillskott oavsett. Det finns i dagsläget gott om berikade produkter som tillgodoser barnens behov både vad gäller vitaminer och mineraler.

Varför är det viktigt?

Lunds kommun har beslutat att alla kommunens förskolor skall sluta servera vegankost till barn under 3 år och hänvisar detta beslut till nationella riktlinjer.

Det här har varit något som de tidigare godkänt, förutsatt att föräldrarna uttryckligen tar på sig ansvaret att tillgodose sina barn med näringsriktig kost.

Det här gör att det helt plötsligt står föräldrar som inte har en aning om hur dom skall lösa förskoleplatser till sina barn. De blev uppringda av respektive förskolor för beskedet och de kan i praktiken inte lämna sina barn på förskolan längre, förutsatt att de inte är villiga att kompromissa med kosthållningen.

Samtidigt verkar de nationella riktlinjerna inte alls vara skrivna på så sätt att detta är ett krav, utan detta är ett beslut som kommunen har tagit.

"Förvaltningsledningen har sett över vilket förhållningssätt som bör råda i samtliga verksamheter i förvaltningen vad gäller för specialkost och anpassade måltider. Förvaltningsledningens slutsats är att i nuläget ska barn- och skolförvaltningens verksamheter följa ”Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas serveras inte vegankost till barn under 3 år."
/utdrag ur mailkonversation med rektor på en av kommunens förskolor.

Vi anser att en näringsrik och korrekt kost är föräldrarnas ansvar, inte kommunens. Att hänvisa till icke godkända kosttillskott känns orimligt då det inte är förskolans uppgift att ge barnen kosttillskott oavsett. Det finns i dagsläget gott om berikade produkter som tillgodoser barnens behov både vad gäller vitaminer och mineraler. Detta kan man läsa mer om på livsmedelsverkets hemsida:

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/vegansk-mat-till-barn
samt
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/barn-1-2-ar

Utdrag ur de nationella rekommendationerna vi envist blivit hänvisade till gång på gång;

"2.4.1 Vegankost
Vegankost räknas till etisk kost och kan serveras enligt Livsmedelverkets råd.
För att kunna servera näringsriktig vegankost krävs emellertid goda kunskaper och användning av berikade livsmedel. Även kosttillskott kan komma att
behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett.
Noterbart är att godkända kosttillskott för barn under tre år i dagsläget saknas.

Rekommendationer | Anpassningar av etiska och övriga skäl, inkl. vegankost:
➔ Vegetarisk kost ska inte klassas vare sig som anpassad måltid eller specialkost, och ska erbjudas alla barn/elever som önskar det.
➔ Vegankost klassas fortsatt som anpassad måltid, men ska som huvudregel erbjudas alla individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. Se vidare de tre avslutande rekommendationerna längre ned på sidan.
➔ Anpassningar av övriga skäl, och som saknar stöd i diskrimineringslagstiftningen, ska inte erbjudas.
➔ Om servering sker i form av flervalsbuffé ska innehållet i rätter och måltidskomponenter alltid vara tydligt uppmärkta, för att säkerställa matgästens möjligheter till välinformerade val.

Vegankost (dvs de tre avslutande rekommendationerna längre ned på sidan):
➔ Om vegankost serveras är det viktigt att tydliggöra för vårdnadshavare och elev att det är de, och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att komplettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag.14
➔ Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från servering av vegankost till små barn.
➔ Om näringsberikade livsmedel inte används i tillagningen av vegankost, och tillräckligt näringsinnehåll därmed inte kan garanteras, bör matgästen informeras
om detta, exempelvis i form av en skylt med budskapet: ”Vi erbjuder vegankost men kosten är inte fullvärdig på grund av att vi inte använder näringsberikade livsmedel”. "
/Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Valet av kost skall vara upp till barnets föräldrar till dess att barnet är stort nog att ta ansvar och beslut själv. Det är föräldrar och vårdnadshavares uppgift att säkerställa att deras barn äter näringsrikt och rätt. Valet att äta vegetarisk/växtbaserad mat är oftast av etiska eller religiösa själ, men även för att värna om vår miljö och framtid och bör ej bromsas av kommunen där man bor.

Vi kräver:
Att alla barn som äter veganskt hemma skall serveras vegankost på skolor och förskolor i Lunds kommun.

Lund, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-03-30 09:59:11 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 566 underskrifter

2022-02-14 13:07:01 +0100

500 underskrifter nådda

2022-02-04 17:30:10 +0100

100 underskrifter nådda

2022-02-04 15:50:02 +0100

50 underskrifter nådda

2022-02-04 15:17:18 +0100

25 underskrifter nådda

2022-02-04 14:50:48 +0100

10 underskrifter nådda