Till: Gustav Zakrissons

Skandinaviska skolan i Alanya

Som skandinaviska medborgare i Alanya-området saknar vi för närvarande möjligheter att erbjuda våra barn en adekvat skolmiljö som stödjer deras språk och kulturella utveckling. Våra barn måste antingen gå i turkiska skolor eller internationella skolor med höga avgifter, där de inte får lära sig våra modersmål eller kulturer på ett tillfredsställande sätt.

Detta har en negativ inverkan på våra barns självkänsla och anknytning till våra kulturer. Dessutom har vi föräldrar svårt att ge våra barn det stöd de behöver i deras skolarbete eftersom vi ofta inte kan hjälpa dem på turkiska eller engelska.

Vi behöver därför en skandinavisk skola i Alanya-området som kan ge våra barn en skolmiljö som stödjer deras språkliga och kulturella utveckling. En skola där våra barn kan lära sig våra modersmål och kulturer samtidigt som de får en högkvalitativ utbildning.

Vi ber dig som beslutsfattare att ta våra önskemål på allvar och överväga att stödja etableringen av en skandinavisk skola i området. Detta skulle inte bara gynna våra barn och familjer, utan också bidra till att främja kulturell mångfald och förståelse i samhället som helhet.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att vi etablerar en skandinavisk skola här i Alanya, eftersom det finns ett stort behov av en internationell utbildning för skandinaviska barn som bor här eller planerar att flytta hit. Många av oss har haft svårigheter med att hitta en lämplig skola som erbjuder utbildning på vårt modersmål och med en lämplig utbildningsplan som matchar våra förväntningar. Genom att etablera en skandinavisk skola här i Alanya kan vi lösa detta problem och se till att våra barn får en högkvalitativ utbildning.

Dessutom kommer en skandinavisk skola att bidra till en starkare gemenskap bland skandinaviska familjer i Alanya. Det ger oss möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och kunskap om livet här, samtidigt som våra barn får en utbildning som vi kan vara stolta över.

Vi behöver din hjälp för att göra detta möjligt. Genom att gå med i vår kampanj och stödja etableringen av en skandinavisk skola i Alanya, kan du hjälpa oss att skapa en bättre framtid för våra barn. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och skapa en starkare gemenskap i Alanya.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL