Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skövde kommun, park - och/eller kulturförvaltningen

Skatepark i Skövde

I Skövde centrum finns mycket få ställen för barn och ungdomar att aktivera sig utomhus och de flesta ställen som finns tillägnat målgruppen kostar antingen pengar eller ligger inte centralt.

Det bör finnas intresse från kommunen att jobba främjande för barn och ungdomars förutsättningar till fysisk aktivitet, en tillgänglig mötesplats och ett positivt sammanhang. Det finns många platser runt om i Skövde som skulle passa till att anlägga en skatepark som även skulle kunna kombineras med en interaktiv parkmiljö, kringliggande konstnärlig gestaltning och på det sättet ge upphov till en mer attraktiv stadsbild.

Det finns förslag i kommunen om att anlägga en skatepark men det går långsamt och prioriteras inte. Därför är det viktigt att lyfta fram och göra det synligt att det finns en önskan och ett behov.

Varför är det viktigt?

En skatepark är mycket mer än en skatepark. Det är en samlingsplats för barn, ungdomar och vuxna där alla har möjlighet att åka när de vill. Det är en resedestination för många skateboardåkare runt om i Sverige, det är en kanal för kulturellt utlopp för musik, film, konserter, skatetävlingar, fotoutställningar och mycket mer. Skateparken ökar omsättningen för det lokala näringslivet eftersom fler tillresta besöker kaféer, restauranger, mataffärer och hotell i närheten av skateparken.

En skatepark ökar aktiviteten i området och på så vis ökar även tryggheten. Skateboardåkare finns i alla åldrar vilket gör att det är en generationsöverskridande aktivitet där barn och äldre möts vilket bidrar till ökad trygghet på anläggningen. Det finns flera exempel som pekar på minskad kriminalitet till följd av att en skatepark byggts i området. I stadsdelen Tynnered i Göteborg exempelvis var de boende först emot byggnationen av en skatepark. Sedan parken byggts har de boende ändrat åsikt helt och ser det numera som ett välkommet tillskott i stadsdelen som har ökat tryggheten i området och har fått fler barn och ungdomar sysselsatta och i rörelse. -Hämtat från Sveriges Skateboardförbund
Skövde, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-04-19 21:24:22 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-15 22:04:21 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-15 13:25:54 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-15 10:06:23 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-06 21:32:48 +0200

10 underskrifter nådda