Hoppa till huvudinnehåll

Till: Leon Keusseyan, badchef för Fyrishov

Slopa kravet om badkläder i bastun!

Slopa kravet om badkläder i bastun!

Fyrishovs relaxavdelning har öppnat igen och nu finns ett anslag uppsatt där det står att man ska ha på sig badkläder i bastu, jacuzzi samt på vilostolar. Detta är en förändring som har förvånat många eftersom det är allmänt känt att det är mer hygieniskt att basta utan badkläder med en handduk som underlag. Vanligtvis ser man det motsatta på badhus, d.v.s. regler om att basta utan badkläder.

Relaxen är uppdelad i herr- och damsektion varför det inte borde vara några problem i det hänseendet.

Vi är många som reagerat över denna märkliga regel om badkläder i bastun. Motiveringen från ledningens sida har varit att man velat skapa en mer trivsam miljö och man menar vidare att man grundar detta på att det inkommit önskemål från flera besökare om en mer påklädd policy.

Fyrishov drivs av ett kommunalt bolag och bör sålunda ta hänsyn till medborgarnas åsikt och önskemål. Vi vill att kravet om badkläder på Fyrishovs relaxavdelning slopas!

Varför är det viktigt?

Beslutet om badkläder i bastun har fattats på osakliga grunder. Att det finns besökare som inte vill se andra nakna i bastun är inte ett godtagbart skäl för att påtvinga besökare badkläder. Nästa steg blir väl att påtvinga besökare badkläder även i duscharna.

Fyrishovs personal menar vidare att det inte finns belägg för att kläder i bastun vare sig är ohygieniskt eller skadligt på grund av klor som förångas.

Att en mer påklädd policy skulle öka trivseln bland Fyrishovs besökare är också ett osakligt argument då den allmänna uppfattningen är att det är både mer bekvämt och hygieniskt att basta utan badkläder.

Idrottsgatan 2, 753 33 Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-09-17 21:41:19 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-16 21:36:27 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-16 17:29:59 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-16 15:54:08 +0200

10 underskrifter nådda