Tillbaka till kampanj

Till: Sjunde AP-fonden

Sluta att sponsra cannabisindustrin med våra pensionspengar!

Anledning att skriva under

  • Våra pensionspengar skall inte stödja företag som fördärvar andra människors hälsa och liv.