Hoppa till huvudinnehåll

Till: Diskrimineringsombudsmannen

Sömn ska inte vara en kostnadsfråga

Hej!

Vi skriver till er med anledning av läkemedelsverkets beslut om att inte ha lagerberedning av Melatonin APL och AGB. Beslutet motiverades med att det finns andra läkemedel med melatonin som är godkända. 

Det har dock uppstått en situation efter läkemedelsverkets beslut om att inte ha melatonin som extemporeläkemedel och det är följande:

* Patienter som enbart har AST har tidigare fått melatonin med subvention när det tillhandahölls som lagerberedning. Nu måste de betala 193 kr per flaska. Något som alla inte har råd med och därför drabbats av sömnsvårigheter igen. 
* Patientgrupper som har ADHD exempelvis och är exempelvis 5 år har fått det utskrivet med subvention tidigare men nu måste de vänta till de är 6 år för att det ska ingå i högkostnadsskyddet. Sedan när de fyller 18 ingår melatonin återigen inte i högkostnadsskyddet. 

* Vissa som enbart har ADHD och/eller AST som är över 17 och som tidigare fått melatonin utskrivet med subvention  har nu inte råd att köpa melatonin till följd av att de enbart lever på aktivitetsersättning. Många har återigen vakna nätter nu och försämrad psykisk hälsa till följd av det. 

Läkemedelsverkets beslut har därför enligt oss lett till en indirekt diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen (SFS 2008:567) av patientgrupper med AST samt patienter som är yngre än 6 och äldre än 17. De missgynnas ekonomiskt av läkemedelsverkets beslut.

Vi har varit i kontakt med läkemedelsverket med de avser inte att göra något åt situationen och anser inte att deras beslut strider mot diskrimineringslagstiftningen. Därför vänder vi oss till er nu med förhoppning om att ni behandlar ärendet.

Varför är det viktigt?

Tillsammans kan vi förhoppningsvis åstadkomma en förändring!

Uppdateringar

2021-10-12 22:51:59 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-10-12 13:56:18 +0200

500 underskrifter nådda

2021-10-11 20:46:46 +0200

100 underskrifter nådda

2021-10-11 19:52:25 +0200

50 underskrifter nådda

2021-10-11 19:30:21 +0200

25 underskrifter nådda

2021-10-11 19:14:44 +0200

10 underskrifter nådda