Hoppa till huvudinnehåll

Till: Gatu- och samhällsmiljönämnden

Stäng inte av vägarna i Norby!

Att stänga av vägarna i Norby är ett beslut önskat av något tiotal, men som kommer påverka hundratals och kanske tusentals.
Vi i Norby ser stora negativa konsekvenser både ur ett boendeperspektiv men också ur en miljöaspekt.
Det måste finnas minst en utfart österut från Östra Norby.

Inför fartdämpande åtgärder på fler platser och öppna istället Rosendalsvägen för genomfartstrafik. Att öppna Rosendalsvägrn skulle tryckutjämna trafiken och minska genomfartstrafiken på Tallbacksvägen.

Varför är det viktigt?

För en bestående kvalitet för oss boende.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt till gatu- och samhällsmiljönämnden

Norby, Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-01-05 22:31:35 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-05 16:07:46 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-05 12:33:26 +0100

10 underskrifter nådda