Till: Svenska staten/ Riksdagen

Stäng mullornas spionagehus (Iranska ambassaden) i Stockholm

Mullornas spionagehus på Lidingö stått i åratal för att samla information om många politisk aktiva/ frihetskämpar som blivit tvungna att lämna sitt hemland och sökt sig frihet i Nordiska länder. Det är en stat som har händerna i blod och står för massmord av hundratusentals män, kvinnor och barn i ett land där de enbart plundrat och bestulit precis allt som tillhör det iranska folket.
Nu när folkrörelsen, med modiga iranska kvinnor på spetsen, är i full gång och börjar forma sig mot mullornas fall, ber vi/ förväntar vi oss av den svenska staten och de övriga europiska stater att på ett bestämt sätt markera på vilken sida av stridsplanen vill ställa sig? Folkets drabbade sida med förlorade barn/ungdomar som dagligen blir skjutna på gator och torg eller Diktaturens mörka sida?!

Varför är det viktigt?

Solidaritet och att vi visar mullorna att deras tid är över är nyckel till segern