Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Stoppa anmälningsplikten

Förslaget om anmälningsplikt av papperslösa är inhumant. Det skapar ett samhälle där människor skräms bort från grundläggande samhälleliga institutioner. Vi anser att förslaget är oförenligt med FN:s konvention om mänskliga rättigheter och med de etiska principer som ligger till grund för vårt arbete.

Varför är det viktigt?

Politiska förslag som omöjliggör ett etiskt försvarbart arbete inom offentlig sektor kräver stark reaktion. Om förslaget gällande anmälningsplikt blir verklighet hjälper inte civil olydnad - papperslösa vet inte på förhand om de riskerar att bli angivna vid kontakt med offentlig sektor. Det är därför oerhört viktigt att stoppa förslaget.
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-09-03 09:59:10 +0200

100 underskrifter nådda

2023-09-02 18:07:08 +0200

50 underskrifter nådda

2023-09-01 20:09:40 +0200

25 underskrifter nådda

2023-09-01 17:19:36 +0200

10 underskrifter nådda