Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Stoppa Cementa - för grundvattnet, grundlagen och klimatet

Stoppa Cementa - för grundvattnet, grundlagen och klimatet

I veckan röstar Riksdagen om en avgörande miljöfråga: ska storföretag kunna få undantag från miljölagarna? Allt handlar om Cementa, som vill expandera sitt kalkbrott på Gotland - trots att det hotar både grundvatten, biologisk mångfald och klimat.

Domstolen stoppade Cementas expansion, men nu föreslår regeringen att Cementa ska kunna få undantag. Regeringens förslag strider mot grundlagen, enligt juristerna - men trots det verkar alla riksdagspartier hittills beredda att rösta ja till undantaget. Det vore katastrofalt för vår demokrati - och för vår miljö.

Riksdagen måste rösta nej till regeringens undantag. Istället måste politikerna ta ansvar för att satsa på hållbara alternativ till kalkbrytning på Gotland, i form av bl.a. alternativa råvaror till byggnader, begränsning av onödig lyxbyggnation och en mer cirkulär mineralförsörjning. För en rättvis omställning måste politikerna garantera försörjningen av arbetare som drabbas av förlorade jobb.

Skriv under om du håller med om detta!

Varför är det viktigt?

Mark- och miljööverdomstolen på Gotland stoppade i somras Cementas ansökan om expanderad kalkbrytning i Slite. Trots att bolaget omsätter miljarder kronor var deras undersökning av miljökonsekvenserna så usel att domstolen inte kunde ge dem tillstånd. Potentiellt skulle kalkbrytningen hota både Gotlands redan idag mycket begränsade grundvatten, värdefull natur i form av bl.a. flera sällsynta fjärilar i naturområdet File hajdar samt klimatet, då cement- och betongproduktion står för 8 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser.

Byggföretagen svarade på detta besked med stora överdrifter om riskerna för jobb, ekonomi och byggande. Regeringen valde att föreslå en ny speciallag som ska möjliggöra ett undantag för Cementa. Enligt flera oberoende experter och Lagrådet bryter regeringens förslag mot grundlagen, både eftersom den i praktiken ger särskilda privilegier till ett specifikt bolag och eftersom den togs fram alldeles för fort, så att olika berörda parter inte hann göra sin röst hörd.

Onsdagen 29 september planerar Riksdagen att rösta om lagen. Nu måste vi visa att miljölagarna och grundlagen är viktigare än privata storföretags vinstintressen.

LÄS MER:
- Miljöforskare: “Varför ge Cementa en gräddfil?” https://www.svd.se/varfor-ge-cementa-en-graddfil

- Naturskyddsföreningen: “5 anledningar till att Cementa inte bör få förlängt tillstånd” https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/5-anledningar-till-att-cementa-inte-bor-fa-forlangt-tillstand/

- 9 forskare i bl.a. nationalekonomi: “Ojnareskogen en möjlighet för industrin” (om alternativ till kalkbrytning)
https://www.svd.se/ojnareskogen-en-mojlighet-for-industrin

INITIATIVTAGARE
Denna namninsamling är startad av Fältbiologerna - Sveriges största miljö- och naturorganisation för barn och unga. Sedan år 1947 har vi engagerat generationer av miljöhjältar och naturvänner. Välkommen att bli medlem: https://www.faltbiologerna.se/bli-medlem/

Uppdateringar

2021-09-30 19:36:54 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-09-27 16:48:38 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-09-27 14:52:25 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-27 12:55:42 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-27 12:32:07 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-27 12:14:45 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-27 12:06:37 +0200

10 underskrifter nådda