Tillbaka till kampanj

Till: Politiker i Stockholms Stad och styrelsen för SISAB

Stoppa försäljningen av Tensta Träff och Tensta Gymnasium