Till: Rösta annorlunda!

Stoppa förstörelsen av kanalen i Malmö

Socialdemokraterna vill bygga ut Regementsgatan för att få en till fil - till expressbussar. Rösta annorlunda i år om du vill bevara grönskan och lugnet vid kanalen i Malmö.

Varför är det viktigt?

Vi behöver inte mer trafik och buller i vår vackra stad. Vi behöver inga expressbussar och 5 filer mitt i stadens mysiga centrum. Vi behöver grönska och en vacker kanal som alla älskar att sitta vid eller paddla i på sommaren.

Malmö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL