Hoppa till huvudinnehåll

Till: Valda politiker i Limhamn och Malmö

Stoppa Höghuset i Limhamn

Hej,

Det nuvarande förslaget till ett höghus i Limhamn kommer att förstöra horisonten och skapa ett fult hus som ingen i Limhamn kan undvika att titta på! Detta kan inte ske utan vidare dialog med medborgare och fler förslag måste till förutom modernistiska förslag. Dessutom bör medborgare få rösta på förslagen och inte bara en kommitte av arkitekter.

Vi kräver följande:
- Att minst två icke modernistiska förslag erbjuds
- Att en öppen votering sker om förslagen där medborgare får ta del.

Varför är det viktigt?

Ifall vi inte stoppar detta nu så kommer vårt gamla Limhamn alltid att förändras i grunden!

Limhamn, Malmö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-02-22 22:37:16 +0100

500 underskrifter nådda

2023-02-21 16:58:28 +0100

100 underskrifter nådda

2023-02-21 13:03:13 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-21 09:22:40 +0100

25 underskrifter nådda

2023-02-21 07:45:35 +0100

10 underskrifter nådda