Till: Trafikregionrådet Anton Fendert (MP)

Stoppa MP nedskärningar av busslinjer i Stockholms län!

Hur kan man minska CO2 utsläppen utan en effektiv kollektiv transport? Är otroligt besviken att just MP har kommit med detta förslag.
Detta olyckliga förslag att minska busslinjer och minska tillgänglighet till kollektivtrafiken är ännu ett svek mot oss kvinnor, äldre, studenter.
MP påstår att resande har minskat efter pandemin. Är det en anledning att försvåra för oss som inte kan jobba hemifrån, vi som jobbar i skolor, inom sjukvården?
Särskilt problematiskt är att minska de busslinjer som kör till och från sjukhusen, så viktiga är dem för äldre, sjuka och personer med olika funktionsnedsättningar.
Några av dessa busslinjer är, till motsatsen som trafikregionrådets vill få oss att tro, redan överfulla i rusningstid.

Varför är det viktigt?

Hur kan man minska CO2 utsläppen utan en effektiv kollektiv transport? Är otroligt besviken att just MP har kommit med detta förslag.
Detta olyckliga förslag att minska busslinjer och minska tillgänglighet till kollektivtrafiken är ännu ett svek mot oss kvinnor, äldre, studenter.
MP påstår att resande har minskat efter pandemin. Är det en anledning att försvåra för oss som inte kan jobba hemifrån, vi som jobbar i skolor, inom sjukvården?
Särskilt problematiskt är att minska de busslinjer som kör till och från sjukhusen, så viktiga är dem för äldre, sjuka och personer med olika funktionsnedsättningar.
Några av dessa busslinjer är, till motsatsen som trafikregionrådets vill få oss att tro, redan överfulla i rusningstid.
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL