Hoppa till huvudinnehåll

Till: Barn- och ungdomsnämnden

Stoppa nedläggningen av Atlasskolan

Vi skriver till er i barn- och ungdomsnämnden efter att under gårdagen ha fått besked om att våra barns skola, Atlasskolan i Linköping, ska läggas ned efter avslutningen i vår. Beskedet vi fått kring våra barns fortsatta skolgång är att vi kommer få gå in och söka en ny skola till våra barn och därigenom splittra upp barnens klasser, skilja barnen från sina kamrater och riva upp dem från en för de allra flesta central plats i deras tillvaro där de har etablerat vänskap och förtroendefulla relationer till lärare och annan personal.

Våra barn har idag inlett namninsamlingar, protester och uttryckt sin ledsamhet och frustration över detta. Hemma har vi mötts av barn som är ledsna, gråter och undrar vad som ska hända dem, vilka kamrater de
kommer få skiljas från till sommaren. Det finnas bättre och mer långsiktiga sätt att avveckla en skola på än detta snabba sätt. Var finns barnperspektivet?

Vi ifrågasätter starkt att detta beslut forceras fram med kort varsel, utan en ingående föregående debatt, att ett beslut som påverkar så många ska klubbas igenom i barn- och ungdomsnämnden och inte lyftas till kommunfullmäktige. Vi finner det också anmärkningsvärt att vi nyligen haft ett demokratiskt val där en så här central fråga inte lyftes, att vi som väljare och invånare i kommunen inte fick chans att göra vår röst hörd i våra demokratiska val.

Vi kräver att ni tar tillbaka detta forcerade förslag!

Varför är det viktigt?

Vi som har barn på Atlasskolan har valt skolan av olika skäl. För vissa av oss är det den närmaste skolan dit barnen på egen hand kan gå utan att passera större trafikerade vägar. För andra har skolans internationella profil varit avgörande, barnen börjar redan i första klass med undervisning i spanska och skolans internationella prägel har lockat. Det har känts extra fint att en skola i kommunal regi har kunnat ha en egen särart och profil.

Skolan har också engelskspråkiga klasser riktade mot barn vars föräldrar kommer till Linköping tillfälligt för att till exempel forska på universitetet, bidra till vår hälso- och sjukvård på universitetssjukhuset eller för att arbeta på något av Linköpings högteknologiska bolag. Det har för många varit av stor betydelse att det finns en skola som så tydligt välkomnar deras barn in i en internationellt präglad miljö, det kan säkert underlätta beslutet att flytta med hela sin familj till ett annat land.

Brigadgatan 18, 587 58 Linköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-03-19 23:53:21 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-03-17 20:04:46 +0100

500 underskrifter nådda

2023-03-17 07:57:14 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-17 06:32:09 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-16 23:21:20 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-16 22:42:27 +0100

10 underskrifter nådda