Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialdemokraterna i Norrköping

Stoppa privatiseringen av hemtjänsten i Norrköping

Socialdemokraterna lovade i väljarna inför valet 2014 att "en valfrihetsreform utan fri etableringsrätt genomförs i hela kommunen". Något de nu bryter mot genom att införa LOV i hemtjänsten i Norrköping. Istället för att ge välfärdskapitalisterna fritt spelrum borde Socialdemokraterna hålla sitt vallöfte och fokusera på valfrihetsreformer som ger brukarna makten.

Varför är det viktigt?

Att införa LOV skapar såväl oro och otrygghet hos de som idag är beroende av hemtjänsten. När vinstjakten, hos de privata välfärdsföretagen, är allt hamnar trygghet, kontinutet, samordningen och brukarnas säkerhet i fara. När tillexempel ett hemtjänstföretag går i konkurs eller inte får det brukarantal det avsett måste kommunen ha back up genom en överkapacitet i kommunal regi.

De privata vinstintressena får dessutom en gräddfil genom att inte ta ansvar för varken larm eller omsorg efter kl. 22. De får helt enkelt plocka ut de goda chokladpralinerna och maxa sin vinst och medans de göttar sig på Caymanöarna förlorar personalen rätten till heltid och rätten till att slippa delade turer. Dessutom har vinstjaktsbolagen oftast färre anställda och lägre löner än kommunen för att kunna ytterligare öka vinsten.

Privatiseringen ger helt enkelt sämre villkor för såväl undersköterskor som de i behov av servicen i hemtjänsten.

Norrköping

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2018-10-12 15:40:02 +0200

50 underskrifter nådda

2017-11-17 18:27:22 +0100

25 underskrifter nådda

2017-11-16 17:23:14 +0100

10 underskrifter nådda