Till: Försvarsmakten

Stoppa skjutningarna i Vättern

Stoppa skjutningarna i Vättern

Genast stoppa skjutningarna av vårt så viktiga dricksvatten i Vättern.
Ta i beaktande att Vättern är ett Natura 2000 område och genast ta hand om farligt material som ligger på sjöbotten.

Varför är det viktigt?

För att stoppa våldet mot Vättern som är ett Natura 2000 område.
För att stoppa utsläpp av livsfarliga kemikalier i dricksvattnet.
För att skydda vårt livsviktiga vatten som är en källa till liv och biologisk mångfald.