Tillbaka till kampanj

Till: Skolminister Anna Ekström och Riksdagens utbildningsutskott

Stoppa skolnedläggningarna på landsbygden!

Anledning att skriva under

  • Stoppa nedmonteringen och centraliseringen. Nu.