Tillbaka till kampanj

Till: Skolminister Anna Ekström och Riksdagens utbildningsutskott

Stoppa skolnedläggningarna på landsbygden!

Anledning att skriva under

  • Helt enkelt för att små skolor behövs 🙂 Tryggare miljö med mindre elevantal