Tillbaka till kampanj

Till: Skolminister Anna Ekström och Riksdagens utbildningsutskott

Stoppa skolnedläggningarna på landsbygden!

Anledning att skriva under

  • Oacceptabelt att flytta barn och riva upp deras trygghet på det här sättet!! Tydligt hur Sandvikenskommun vill centralisera och lämna landsbygden åt sitt öde! Skulle aldrig kunna tänka mig att rösta på ett parti som stödjer detta!!!