Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige och grundskolenämnden i Göteborgs Stad, skolminister Lotta Edholm

Stoppa skolslakten i Göteborg!

Stoppa nedskärningarna nu och ge alla lärare i Göteborgs kommun en vettig chans att följa skollagen!

Laglösa lärare - snart i en skola nära dig?
Skollagen är en tvingande lag och varje ord har vägts på guldvåg innan det skrevs in i lagboken. Nu planeras nedskärningar som kommer tvinga lärare att begå lagöverträdelser som drabbar barn.
Andrea Meiling är ordförande för fackförbundet Sveriges Lärare i Göteborg. Hon uttalar sig i tidningen ”Vi Lärare” angående skolförvaltningens föreslagna nedskärningar som innebär att 500 tjänster försvinner.
”Vi har svarat förvaltningen tydligt att vi inte kommer att kunna följa skollagen som säger att alla elever ska kunna klara av att nå målen, säger hon.

Vad får ni för svar från förvaltningen?
– Ingenting. Vi har varit tydliga i flera skrivningar, men de säger ingenting. Och politikerna säger ingenting.”
Våra förtroendevalda politiker i Göteborg är ansvariga för att skolpersonalen har rätt förutsättningar att följa lagen. Politikerna är inte nödvändigtvis specialister på skolfrågor utan får sitt beslutsunderlag av kommunens tjänstemän.
I januari tillträdde våra nya skolpolitiker sina poster och redan efter några få månader klubbar de igenom nedskärningar som riskerar att få långtgående konsekvenser för lärarnas möjligheter att följa skollagen.

Har de all nödvändig kunskap för att ta ett sådant beslut?

Varför är det viktigt?

Att klara skolan, skaffa sig en utbildning är en av de viktigaste enskilda faktorerna för att kunna skaffa jobb och bostad, påbörja vuxenlivet, bibehålla en god hälsa samt undvika att hamna i kriminalitet och drogberoende.
Därför kan vi inte med öppna ögon stå och se på när skolorna skär ner på personal och resurser, en skola som redan nu och sedan många år går på knäna.

Göteborgs skolföräldrar i olika föreningar och nätverk har många gånger tidigare samlat massivt stöd och lyckats stoppa eller åtminstone bromsa skolnedskärningar och nedläggningar av olika stödjande verksamheter inom vård , skola och omsorg.

SKOLLAG FÖRE BUDGET!
Göteborgs kommunfullmäktige måste tänka om, stoppa alla nedskärningsplaner innan det är för sent. Det finns andra sätt att planera, det finns pengar att ta av, då kommunen gjort överskott under flera år.
Gör om, räkna om , gör rätt! -innan det är för sent!

Om nedskärningar trots allt klubbas igenom kräver vi att det görs en omfattande risk- och konsekvensanalys utifrån:
1. Lärarnas möjlighet att följa skollagen
2. Rektorernas möjlighet att följa arbetsmiljölagen
3. Elevernas lagstadgade rätt till utbildning
4. Övriga offentliga förvaltningars ökade kostnader för att hantera eventuella effekter av nedskärningar inom skolan (t ex Socialtjänsten, BUP, Polis, vårdcentraler och Försäkringskassan)

När ansvariga politiker tagit del resultatet tror vi att de kommer stämma in i våra krav.

Vi som skapat denna namninsamling är organiserade inom det landsomfattandenätverket En skola för alla, vi finns på Facebook:
https://www.facebook.com/rattentillutbildning1

Vi uppmanar alla att skriva under namnlistan, och skriva till ledamöter i grundskolenämnden:
https://politiker.goteborg.se/organisation/946e0499-a7c0-4c87-9d8e-5388788f3718

samt att komma på Lärarnas demonstration den 25 maj kl. 17 på Gustav Adolfs torg i Göteborg:
https://fb.me/e/19bYcQJFm

Använd gärna olika hashtags när du sprider eventet på Facebook, såsom

#enskolaföralla #ofrivilligskolfrånvaro #skolfrånvaro #skolknaset #skola #skolan#skolföräldraupproret #skolföräldramarschen #elevensrättillutbildning #utbildning #lärarna #skolprotester #skolstrejk #elevrätt

Uppdateringar

2023-05-21 20:49:38 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-21 13:09:01 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-21 10:52:57 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-21 07:17:13 +0200

10 underskrifter nådda