Till: Utbildningsnämnden Ljusdals kommun

Stoppa uppsägningarna av barnskötare i Ljusdal

Stoppa uppsägningarna av barnskötare vid de två förskolorna . Det strider mot demokratin. Vi har en läroplan som vi arbetar utifrån, tillsammans förskollärare och barnskötare. Där förskollärare har ansvaret för att det följs. Jag som barnskötare i en annan del av Sverige känner mig så kränkt av beslutet å deras vägnar.
Ett sådant dåligt beslut. Nu ska det sättas in outbildade vikarier istället för de barnskötare som tvingas sluta. Ì väntan på förskollärare som kanske aldrig kommer. Jag tror inte det är många som vill jobba i en sådan förskola med en sådan ledning som har den inställningen.
Ändra ert beslut

Varför är det viktigt?

För att få till en ändring av beslutet

Ljusdal, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL