Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunalråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S)

Stoppa uppsägningarna i Alingsås förskolor och skolor!

Upp till 50 tjänster hotas med uppsägning inom Alingsås kommuns förskolor, fritidshem och grundskolor. Cirka 20 tjänster kan försvinna från kommunens 28 förskolor, lika många tjänster tas bort i förskoleklasserna upp till sjätte klass på våra 17 kommunala grundskolor. För eleverna på Alingsås fyra högstadier är det cirka 5 anställda som tas bort.

Orsaken till besparingarna är att kommunens politiska ledning lagt en budget som tvingar verksamheterna att säga upp anställda för att pengarna i budgeten inte räcker till.

Därför kräver vi att kommunens högsta politiska företrädare Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S) och alla politiker i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Barn och ungdomsnämnden agerar för att stoppa uppsägningarna!

Varför är det viktigt?

Redan nu är barngrupperna inom förskolan för stora och personalens arbetsmiljö ohälsosam. I grundskolan saknas det personal för att tillgodose elevernas behov och säkerställa att skollagens grundläggande principer efterlevs. Skolpersonal och lärare har år efter år larmat om stressig arbetsmiljö och att det saknas resurser för att tillgodose barnens behov och säkerställa god utbildning.

Om politikerna genomför dessa besparingar kommer lärarna och skolpersonalen få ännu sämre arbetsmiljö, bli mer sjukskrivna och få ännu sämre förutsättningar att ge barnen i Alingsås den trygghet och utbildning de har rätt till. Besparingarna kommer även få allvarliga konsekvenser för barnen i förskola och grundskolan som redan nu vistas i allt för stora barngrupper med allt för få vuxna.

Låt inte politikerna äventyra våra barns framtid - Stoppa uppsägningarna av personalen inom Alingsås kommun!

Alingsås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-30 23:05:41 +0100

1,000 underskrifter nådda

2024-03-29 09:35:29 +0100

500 underskrifter nådda

2024-03-28 20:04:05 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-28 19:33:00 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-28 18:56:06 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-28 18:24:06 +0100

10 underskrifter nådda