Tillbaka till kampanj

Till: Politiker, media

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Anledning att skriva under

  • Ska vi ha någon som helst möjlighet att hålla klimatförändringarna nere måste användningen av fossila bränslen minska drastiskt inom nåfra få år. Detta görs INTE genom att bygga ut ett oljeraffinederi.