Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vi vädjar till migrationsminister Maria Malmer Stenegard att stoppa utvisningen av mamman och barnen i familjen Shammaz. Familjen blir splittrad vilket bryter mot barnkonventionen.

Stoppa utvisningen av Jimi och Jessica Shammaz

Vi vädjar till att häva beslutet som innebär en splittring av familjen. Mamman och barn utvisas till ett land de aldrig har bott i. Barnen är etablerade i svenska samhället sen 2017. Barnens oro är mycket stor och medför ohälsa.

Varför är det viktigt?

Vi vill skapa en opinion mot detta beslut som förstör en hel familj.

Uppdateringar

2023-05-27 18:02:38 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-23 17:01:08 +0200

10 underskrifter nådda