Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen och universitetsledningarna

Studentupprop för Ukraina / Student call for Ukraine

SWE:
Vi uppmanar Sveriges regering, högskolor och universitet att:
1. Avskaffa studieavgifter för alla ukrainska invånare;
2. Förlänga antagningstiden och anpassa reglerna så att de kan börja sina studier redan till hösten;
3. Upprätta ekonomiskt stöd under studier genom CSN, stipendier eller en särskild studiefond öppen för donationer.

ENG:
We call on the Swedish government, colleges and universities to:
1. Abolish tuition fees for all Ukrainian residents;
2. Extend the admission period and adapt the rules to let them begin the studies already in autumn;
3. Establish financial support during studies through CSN, scholarships or a special study fund open for donations.

Varför är det viktigt?

SV (ENGLISH BELOW):
Den ryska invasionen av Ukraina har inte bara tagit tusentals liv och förstört städer, den har även förstört framtidsutsikterna för unga. Vi anser att det är vår plikt att inte stå åt vid sidan av.

Över 3 miljoner människor, främst kvinnor och barn, har redan flytt från Ukraina, cirka 6,5 ​​miljoner uppskattas vara internflyktingar. Med landets infrastruktur, inklusive vägar, broar, hus, skolor och sjukhus som förstörs, blir det ingen snabb återgång till normalitet även om kriget upphör omedelbart. Om konflikten håller i sig kan upp till 90 % av de ukrainska invånarna riskera att drabbas av fattigdom.
För att visa verklig solidaritet med de unga människor som drabbats av invasionen av Ukraina kräver vi effektiv tillgång till högre utbildning för ukrainska invånare. Genom att göra det kan vi i Sverige stödja dem som flyr nu och ge ett påtagligt bidrag till den framtida återuppbyggnaden av Ukraina. I detta brådskande ögonblick bör vi stå tillsammans för unga människors rättigheter och framtid.

Vi uppmanar Sveriges regering, högskolor och universitet att:
1. Avskaffa studieavgifter för alla ukrainska invånare;
2. Förlänga antagningstiden och anpassa reglerna så att de kan börja sina studier redan till hösten;
3. Upprätta ekonomiskt stöd under studier genom CSN, stipendier eller en särskild studiefond öppen för donationer.

LÄS HELA UTTALANDET:
https://bit.ly/StudentuppropFörUkraina

Organisationer som stödjer uttalandet:
Vänsterstudenter Lund
Vänsterstudenter Malmö
Vänsterstudenter Stockholm
Allt åt Alla Stockholm
Allt åt Alla Malmö
____________________________________________
ENGLISH:
The Russian invasion of Ukraine has not only taken thousands of lives and destroyed cities, it has also disrupted livelihoods and erased future prospects of its youth. We believe it is our duty as organisations and individuals to not stand aside.

Over 3 million people, primarily women and children, have already fled Ukraine, about 6.5 million are estimated to be displaced internally. With the country's infrastructure, including roads, bridges, houses, schools and hospitals being wrecked, there will be no quick return to normality even if the war stops immediately. Whereas if the conflict lasts, up to 90% of Ukrainian residents could face the risk of poverty.

To show real solidarity with the young people affected by the invasion of Ukraine, we demand concrete steps to ensure their effective access to higher education. By doing so, we in Sweden can support those who are fleeing now and make a significant contribution to the future reconstruction of Ukraine. In this urgent moment, we should stand together for the rights and future of young people.

Therefore, we call on the Swedish government, colleges and universities to:
1. Abolish tuition fees for all Ukrainian residents;
2. Extend the admission period and adapt the rules to let them begin the studies already in autumn;
3. Establish financial support during studies through CSN, scholarships or a special study fund open for donations.

READ THE WHOLE STATEMENT:
https://bit.ly/StudentuppropFörUkraina

Organisations backing the statement:
Vänsterstudenter Lund
Vänsterstudenter Malmö
Vänsterstudenter Stockholm
Allt åt Alla Stockholm
Allt åt Alla Malmö

Uppdateringar

2022-04-08 12:43:13 +0200

100 underskrifter nådda

2022-03-26 18:53:31 +0100

50 underskrifter nådda

2022-03-24 06:44:24 +0100

25 underskrifter nådda

2022-03-23 07:37:55 +0100

10 underskrifter nådda