Till: Underlätta

Svenska medborgare som bor i länder utanför EU/EES land.

Varför ska det vara så krångligt för svenskar som bor i ett land utanför EU/EES-land att kunna flytta till hemlandet med sin familj som inte är EU medborgare.

Varför är det viktigt?

För att fler ska påverka beslutsfattare att underlätta för svenskar att återvända hem med sin familj. Och inte behöva leva åtskilda under upptill mer en ett år.