Till: Regionen

Ta tillbaka Kallis

Vi behöver ta tillbaka Kallis åt oss som bor här på ön och alla andra besökare, vi behöver en verksamhet på platsen som lyfter visby världsarvets, framsida och kan nyttjas året runt. Vi kan inte fortsätta att hyra ut den viktigaste strandremsan på ön till en verksamhet som resulterar i fylleri narkotikamissbruk, våldtäkter, våld och vandalisering en vecka om året och sedan ligger öde, smutsig och otillgänglig resten av året. Det räcker nu. Förläng inte kontraktet och låt oss börja tänka på hur vi vill utveckla denna plats till gagn för alla och attrahera fler besökare, även utanför sommarmånaderna.

Varför är det viktigt?

Platsen är världsarvet Visbys framsida men otillgänglig för alla förutom ett fåtal ungdomar en vecka om året. Verksamhet idag under Stockholmsveckan, även kalla fylleriveckan, främjar fylleri, missbruk, våld våldtäkter - lidande. Ovanpå det lidande och den skadegörelse som orsakas lägga alla de kostnader som regionen, alltså vi gotlänningar måste betala för rättsväsende, vården och städning. Dessa kostnader överstiger hela intäkten för hyreskontraktet. Ovanpå på det, som sagt, kommer allt lidande.
Ska vi gotlänningar betala för detta?

Visby, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL