Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialutskottets ledamöten i Riksdagen

Telefonsamtalen till socialkontoren måste spelas in för att öka rättssäkerheten

Telefonsamtalen till socialkontoren måste spelas in för att öka rättssäkerheten för samtliga inblandade. Detta är å ena sidan särskilt viktigt för de utsatta klienterna som riskerar att inte bli trodda. Även hot från båda parterna kan bevisas eller motbevisas. De statliga myndigheterna Migrationsverket och Kronofogden spelar redan in telefonsamtalen.
Å andra sidan har det hänt att vissa klienter vid ett avslagsbeslut påstått att socialsekreteraren varit otrevlig. Vissa chefer har hellre valt att tro på klienterna och därmed gett handläggaren repressalier. Rädslan för att ord skall stå mot ord kan komma att utgöra ett direkt hot mot demokratin, då socialtjänstlagen inte följs. Detta för att vissa socialsekreterare av rädsla hellre ger bifall än avslag.
Om telefonsamtalen spelas in så kan regeringsformens krav på objektivitet och saklighet (1e kap 9§) vid alla socialkontorens beslutsfattande inte åsidosättas. Genom inspelade telefonsamtal är det heller inte längre ett lotteri för den anställde hur kompetent chefen är. Alla socialsekreterares arbetsmiljö blir därmed likvärdig. Således blir även rättssäkerheten för klienterna likvärdig oavsett vilket socialkontor som dom är aktuella hos.
Med inspelade telefonsamtal höjs integriteten för samtliga parter.

Varför är det viktigt?

Sverige skall vara en rättssäker stat. Både socialtjänstens klienter och personal är utsatta för en dålig rättssäkerhet. Som via inspelade telefonsamtal måste förbättras.
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-12 13:00:46 +0100

500 underskrifter nådda

2023-07-28 13:52:30 +0200

100 underskrifter nådda

2023-07-28 08:39:18 +0200

50 underskrifter nådda

2023-07-27 23:43:24 +0200

25 underskrifter nådda

2023-07-27 21:53:11 +0200

10 underskrifter nådda