Tillbaka till kampanj

Till: Trafikverkets placering av rälsdragningen för nya höghastighetsspåren sträckan Lund-Hässleholm.

Rädda Nya Hallaskog!

Anledning att skriva under

  • Hallaskog är en plats för rekreation för många med funktionsnedsättningar som är i stort behov av lugn