Tillbaka till kampanj

Till: Stefan Löfven, Lena Hallengren, Anna Starbrink och övriga vårdansvariga i landets 20 regioner

Trygghet och lugn för födande och barnmorskor nu – det är ett krav!

Anledning att skriva under

  • Min dotter dog och jag fick inte välja själv hur jag hade velat ha min förlossning, ingen gick igenom förlossningsplanen, ingen information om infektionen jag och barnet hade fått pga vattenavgången på sjukhuset. Läkare tar risker och beslut om igångssättning mot min vilja, värkstimulerande dropp trots redan för mycket värkar, avvikande hjärtljud redan dagen innan, missfärgat fostervatten och infektion. Tyvärr ledde det till att mitt första barn dog av syrebrist.