Tillbaka till kampanj

Till: Stefan Löfven, Lena Hallengren, Anna Starbrink och övriga vårdansvariga i landets 20 regioner

Trygghet och lugn för födande och barnmorskor nu – det är ett krav!

Anledning att skriva under

  • Jag går igenom min första graviditet och kommer föda mitt första barn under Coronapandemin - vilket borde vara ett utav mina enda stressmoment. Dessvärre är jag mer orolig för bemötande, interventioner och hur tiden på förlossning kommer se ut när besparingar på förlossningskliniker har större prioritet än patienter och patientsäkerhet.