Tillbaka till kampanj

Till: Stefan Löfven, Lena Hallengren, Anna Starbrink och övriga vårdansvariga i landets 20 regioner

Trygghet och lugn för födande och barnmorskor nu – det är ett krav!

Anledning att skriva under

  • För ett mycket angeläget ämne!