Hoppa till huvudinnehåll

Till: Savills

Tvättstugan i skrapan

Hej!
Vi önskar återgå till tidigare bokningssystem för tvättstugan i skrapan på Götgatan 78 i Stockholm. Tidigare fanns en bra balans mellan bokade tvättstugor och drop-in-tider, nu står maskinerna mest tomma.
Vänligen återgå till att ha låsta tvättstugorna som bokningsbara och den stora som obokningsbar med drop-in-tider.

Hello!
We wish to return to the previous laundry booking system for the laundry room in the building on Götgatan 78 in Stockholm. Previously, there was a good balance between booked laundry rooms and drop-in times; now, the machines are mostly empty.
Please return to having the locked laundry rooms available for booking and the large one as unbookable with drop-in times.

Varför är det viktigt?

Vi behöver göra en gemensam sak av att kunna tvätta och därför gå ihop i denna namninsamling.
We need to make a joint effort to have the ability to do laundry, so let's unite in this petition.
Götgatan 78, 118 30 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-12-07 11:10:15 +0100

Har nu skickat mail till Savills och framfört vårat önskemål

2023-12-01 16:13:33 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-18 11:14:08 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-15 21:53:59 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-15 18:18:08 +0100

10 underskrifter nådda