Hoppa till huvudinnehåll

Till: Folkvalda politiker i kommunalfullmäktige Halmstad

Upprop för ett JA till återremittering av framtidsplan 2050

Datumet är passerat

Större hänsyn till naturen och klimatkrisen i Halmstads kommuns Framtidsplan 2050!
Framtidsplan 2050 stakar ut vägen in i framtiden för vår kommun. Många viktiga och ödesdigra vägval görs i planen som den ser ut idag.
Enligt förslag i Framtidsplan 2050 kommer drygt 860 ha åkermark försvinna under asfalt och betong.
Den tid som vi, men framför allt nästkommande generationer går till mötes blir allt mer påverkad av klimatförändringarna. För att konsekvenserna av stigande temperaturer ska bli hanterbara krävs att vi uppfyller Parisavtalets mål.
Det betyder att kraftiga utsläppsminskningar måste genomföras, och innebär en omdaning av det samhälle vi är vana vid - det samhälle som i mycket stor utsträckning bygger på fossil ekonomi. Denna omställning måste ske inom
Framtidsplan 2050s tidshorisont och behöver avspegla sig i konkreta åtgärdsplaner på olika områden som t.ex.
1. Transportsektorn: Vi kan inte fortsätta att bygga samhällen där personbilen är norm. Drygt 60% av transportsektorns utsläpp av växthusgaser kommer från persontrafiken.
2. Åkermark: Enligt förslag i Framtidsplan 2050 kommer drygt 860 ha åkermark försvinna för att ge plats till olika infrastrukturprojekt såsom vägar och bostäder. De negativa effekter på livsmedelsförsörjningen som ses globalt, till följd av klimatförändringarna, påverkar även oss. Vi måste bevara, inte förstöra, åkermark – för att säkra vår livsmedelsförsörjning.
3. Den biologiska mångfalden: Livsavgörande för framtiden och måste prioriteras.
4. Jordens resurser är begränsade: Dessa måste användas med respekt, återanvändas och återvinnas.
Vi ser inte att dessa punkter tas på tillräckligt stort allvar i Framtidsplanen.
Beslut om Framtidsplanen planeras att tas av kommunalfullmäktige 30 mars men det finns starka skäl att uppmana politikerna i kommunalfullmäktige att göra ett omtag, dvs återremittera planen för ytterligare bearbetning.
Hittills har bara Centerpartiet sagt sig vara för en återremittering men vi vill poängtera att klimatkrisen inte är en partipolitisk fråga, den är mycket större än så! Vi som samlat oss för detta upprop gör det utifrån olika politiska och professionella bakgrunder men instämmer i skälen till att framtidsplanen inte bör behandlas i befintligt skick utan behöver omarbetas. Ur ett demokratiskt perspektiv kräver vi en bättre dialog och större hänsyn från kommunens sida till de nästan 1500 remissyttranden som inkommit under remisstiden.
Det är inte bara rimligt utan nödvändigt att Framtidsplan 2050 återremitteras och bereds på ett värdigare sätt – klimatkrisen måste in i Framtidsplanen!

”Upprop för ett JA till återremittering av framtidsplan 2050” kommer att överlämnas till Halmstads politiker 30/3.
Dela vidare till vänner och bekanta i dina olika kanaler, allas röst oavsett ålder är viktiga. Prata om och diskutera dessa svåra frågor och tänk på att det framför allt är våra barn och ungdomars framtid det handlar om!
Ingrid Bergelin
Gun Jönsson
Klimatnätverket södra Halland

Varför är det viktigt?

För framtida generationer kräver vi en hållbar samhällsplanering.
1. Transportsektorn: Vi kan inte fortsätta att bygga samhällen där personbilen är norm. Drygt 60% av transportsektorns utsläpp av växthusgaser kommer från persontrafiken.
2. Åkermark: Enligt förslag i Framtidsplan 2050 kommer drygt 650 ha åkermark försvinna för att ge plats till olika infrastrukturprojekt såsom vägar och bostäder. De negativa effekter på livsmedelsförsörjningen som ses globalt, till följd av klimatförändringarna, påverkar även oss. Vi måste bevara, inte förstöra, åkermark – för att säkra vår livsmedelsförsörjning.
3. Den biologiska mångfalden: Livsavgörande för framtiden och måste prioriteras.
4. Jordens resurser är begränsade: Dessa måste användas med respekt, återanvändas och återvinnas.
Vi ser inte att dessa punkter tas på tillräckligt stort allvar i Framtidsplanen.

Halmstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-04-04 08:39:20 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 583 underskrifter

2022-03-20 19:28:08 +0100

500 underskrifter nådda

2022-03-13 22:59:14 +0100

100 underskrifter nådda

2022-03-13 19:43:11 +0100

50 underskrifter nådda

2022-03-13 17:43:34 +0100

25 underskrifter nådda

2022-03-13 12:36:02 +0100

10 underskrifter nådda